Adam Viktorisson

Om konstnären 

Adam Viktorisson (född 1993) är en konstnär från Göteborg. Idag gör Adam konst parallellt med sista året av studier på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet, arbete som underläkare samt forskning som amanuens vid Sahlgrenska akademin. Intresset för måleri har funnits länge,  framförallt med fokus på postmodern abstrakt konst och teknik. Arbetar med akryl på duk i stort format. 

”Inspirationen kommer från himmel och natur men jag låter alltid mina impulser styra –  sedan tar jag ett steg tillbaka för att se vad jag gjort och hur jag skall gå vidare”

  

About the artist  

Adam Viktorisson (born 1993) is an artist from Gothenburg. Currently combining art with his last year of medical studies at the University of Gothenburg, working as a resident and doing research at Sahlgrenska academy. Interested in the realm of post modernistic abstract painting techniques. Today working primarily with acrylic on canvas in a large scaled format.

”I’m inspired by the sky and nature, but I always let my impulses guide me while painting – then I take a step back to see what I’ve made and how i should move forward”

Kontakt / contact: adamviktorisson@gmail.com